Barnmorsketjänster inrättas i Bangladesh

Ett nytt regeringsbeslut innebär att tjänster för barnmorskor inrättas i hälsosystemet i Bangladesh. Högskolan Dalarna har under flera år utbildat lärare för barnmorskestudenter i landet och representanter från lärosätet fanns på plats under ceremonin när beslutet tillkännagavs.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under en högtidlig ceremoni undertecknades de dokument som bekräftar anställningarna av barnmorskor. Längst till höger i bild syns Kerstin Erlandsson och Margareta Persson, Högskolan Dalarna.
Under en högtidlig ceremoni undertecknades de dokument som bekräftar anställningarna av barnmorskor. Längst till höger i bild syns Kerstin Erlandsson och Margareta Persson, Högskolan Dalarna.

– Att som personal på Högskolan Dalarna sitta i publiken och ta del av vad vårt internationella uppdrag har bidragit med gör oss både berörda och stolta, säger universitetslektorerna Kerstin Erlandsson och Margareta Persson på Högskolan Dalarna.

De som utbildats till barnmorskor sedan år 2013 har efter avslutad utbildning hittills arbetat som sjuksköterskor. Men under en stor mediabevakad ceremoni i slutet av förra veckan tillkännagavs att nyutexaminerade barnmorskor ska integreras som profession i landets hälsosystem.

Vid ceremonin svor alla nyblivna barnmorskor barnmorskeeden iklädda rosa dräkter som är barnmorskornas färg i Bangladesh.

Svenska ambassadens representant lyfte i en historisk tillbakablick den svenska barnmorskans betydelse för kvinnohälsan i Sverige och drog paralleller med hur de nya barnmorskorna i Bangladesh kan bidra till att förbättra kvinnors och barns hälsa och rättigheter i samhället.
– När ceremonin var över kom maken till en av de nyutexaminerade barnmorskorna fram och tackade oss, något som visar hur uppskattad Högskolan Dalarnas bidrag är, säger Margareta Persson och Kerstin Erlandsson.

Senast granskad:
Senast granskad: