Avtal förstärker gott samarbete

Högskolan Dalarna och 2047 Science Center (tidigare Framtidsmuseet) har samverkat under många år. Nu har samarbetet förtydligats med ett avtal och en gemensam avsiktsförklaring, ambitionen är att förstärka det redan goda samarbetet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna och 2047 Science Center har länge samverkat inom framför allt teknik och matematik med syfte att få fler intresserade av tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Arrangemang som Teknikmässan, Teknikerjakten och Forskarfredag sprider kunskap och synliggör ett brett spektra av intressanta yrken och vägen dit. Lärcirklar, där lärare får kompetensutveckling i digitalisering och programmering, är exempel på uppskattade och angelägna projekt.

– 2047 Science Center är en viktig samarbetspartner för oss, säger Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna. Genom att teckna ett samverkansavtal kan vi tydliggöra och vidareutveckla vårt samarbete, för oss är det en viktig symbolhandling. Vi förstärker helt enkelt det goda samarbete vi redan har.

– Vi har ett uttalat mål att vara en av de viktigaste aktörerna för att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig region, säger Tobias Mårtensson, VD för 2047 Science Center. Samarbetet med skola, akademi och näringsliv är en förutsättning för detta. Vi kommer att utveckla nya experimentella innovationsmiljöer, där är Högskolan Dalarna en viktig part för att få till den riktiga spetsen i dessa miljöer. Vi är jätteglada att vårt samarbete nu blir mer formellt genom ett samarbetsavtal. Med en gemensam grund är det lättare att hitta och utveckla ytterligare samarbeten framöver.

 

Senast granskad:
Senast granskad: