Att vara elev på Språkintroduktion

I en ny licentiatuppsats belyser Erika Bomström Aho berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 Porträttbild på Erika Bomström Aho– Eftersom vi har så många nyanlända elever idag är det viktigt att forska på hur de uppfattar mötet med den svenska skolan. Vi behöver kunskaper om hur nyanlända elever ser på sin utbildning och min licentiatuppsats bidrar med den kunskapen, säger Erika Bomström Aho.

Studien bygger på intervjuer med elever som berättar om sina erfarenheter av att vara elever på Språkintroduktion. Resultaten visar på tre teman som framträder i berättelserna. Det första temat synliggör erfarenheten av att inte kunna svenska. Det andra temat synliggör två elevidentiteter som särskilt framträder – den ena att gå från att vara en högpresterande elev till att vara nybörjare och den andra att gå från att vara en elev med kort eller ingen skolbakgrund till att äntligen vara elev. Det tredje temat handlar om hur Språkintroduktion tar form som ett mellanrum.

– Ett mellanrum kan beskrivas som det utrymme som skapas där två främlingar, eller två världar, temporärt möts, förklarar Erika Bomström Aho. Att lyfta fram Språkintroduktion som ett mellanrum ter sig naturligt eftersom de nyanlända elevernas tid där äger rum mellan livet i länder där de levt tidigare, som för vissa innefattar skolgång och för andra arbete, och framtida förväntningar på livet.

Erika Bomström Aho är doktorand i pedagogiskt arbete och arbetar även som gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

– En viktig slutsats med min licentiatuppsats är att skolan bör betrakta de kunskaper som nyanlända elever har med sig som viktig kunskap. Skolan ska inte enbart se kunskaper i svenska språket som kunskap, säger hon.

Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. Utbildningen på Språkintroduktion har en tyngdpunkt på svenska språket samt andra ämnen som eleverna har behov av att studera. Undervisningen ska därför organiseras utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Erika försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats "Språkintroduktion som mellanrum - Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram" den 15 juni.

Länk till licentiatuppsatsen.

För mer information, kontakta 
Erika Bomström Aho
eao@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: