Arbetsvetenskap i samverkan

6-7 mars deltog 25 personer från Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Högskolan i Borås, Malmö Högskolan, Högskolan i Halmstad, Kungliga Tekniska Högskolan när Högskolan Dalarna stod värd för ämneskonferensen i arbetsvetenskap under temat teori och praktik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den första dagen erbjöd föredrag och diskussionerna kring arbetsvetenskaplig forskning och utmaningar i arbetslivet. I en interaktiv process fördes livliga diskussioner inom olika områden som exempelvis samverkan inom akademin, samverkan med omgivande samhälle och centrala arbetsvetenskapliga frågor för framtiden.

Under dag två var fokus på utbildning. Huvudfrågan var progression i arbetsvetenskapliga och personalvetenskapliga utbildningar där diskussionerna pågick i smågrupper och sammanfattades gemensamt.

Ett resultat från de båda dagarna var konkreta förslag för utvidgat samarbete inom både forskning och utbildning.

Arbetsvetenskap i samverkan, redovisning

Senast granskad:
Senast granskad: