Arbetsintegrerad lärarutbildning högintressant för hela landet

En unik jobb- och utbildningssatsning presenterades idag av Högskolan Dalarna. Det handlar om ett pilotprojekt där lärarstudenter har en anställning samtidigt som de studerar och erhåller en månadslön. – Det här gör vi för att matcha de samhällsförändringar som skett, säger Bengt Ericsson.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mats Tegmark, Inga-Lena Spansk, Bengt Ericsson och Mikael Fältsjö
Mats Tegmark, Inga-Lena Spansk (ordförande PUD-rådet), Bengt Ericsson och Mikael Fältsjö.

I hela landet råder det brist på lärare. I Dalarna blir detta extra märkbart eftersom vi är först ut när det gäller pensionsavgångar. För att höja attraktiviteten för läraryrket, öka söktrycket till lärarutbildningarna och behålla fler som inleder sin lärarkarriär har Högskolan Dalarna tillsammans med flera intressenter skapat en unik lärarutbildning som presenterades vid en presskonferens idag.

– Situationen som möter nyutexaminerade lärare idag är förändrad, mycket beroende på de förändringar som skett i samhället de senaste åren, inledde Bengt Ericsson, verksamhetschef Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna. Därför har Högskolan Dalarna, tillsammans med kommunerna i länet, arbetat fram det här förslaget. Det handlar om en ny grundskollärarutbildning 4-6 där studenten arbetar som lärare på en skola samtidigt som hen utbildar sig till lärare och får en avtalsenlig månadslön. Det här är ett sätt att både locka fler till läraryrket men också höja kvaliteten på våra lärarutbildningar.

Mats Tegmark, utvecklingsledare vid Högskolan Dalarna beskrev bakgrunden:

– Varje år behöver vi ungefär 13 000 nya lärare och vi får fram knappt 10 000. Många som inleder sin utbildning hoppar också av innan de är färdiga. Vi har försökt hitta orsakerna till detta. Till viss del beror det på utbildningen men den största orsaken är att jobbet inte överensstämmer med förväntningarna. Ska vi då ändra utbildningen eller verkligheten? Vi bestämde oss för att ändra båda.

– När lärarstudenter är ute på sin praktik eller när de börjar sin anställning efter studierna möter de läraryrkets komplexitet, fortsatte Mats Tegmark. De har bra ämneskunskaper men kommer till klassrum där hälften av eleverna har ett annat modersmål. De förväntas också kunna använda ny teknik, något de inte lärt sig under utbildningen. Dokumentationskraven är höga. Istället för att de ska mötas av en chock får de möta dessa förutsättningar redan under studietiden.

Redan idag är det många lärarstudenter som jobbar under studietiden. Med den nya grundskollärarutbildningen 4-6 utnyttjas detta under ordnade former. Studenten är anställd på en skola och jobbar 50 procent samtidigt som hen studerar 75 procent. Den annars obligatoriska praktiken om 20 veckor blir då en del av halvtidsjobbet. Målgruppen är både de som söker sig till yrket utan praktisk erfarenhet och de som redan jobbar som lärare utan behörighet.

Mikael Fältsjö, gymnasiechef vid Borlänge kommun berättade hur kommunen, som arbetsgivare, har tänkt:

– Det kommer att bli en anställning i någon av våra skolor från dag ett och man får en lön som gör att man slipper ta studielån. Under arbetet i skolan har lärarstudenten en yrkesmässig handledning. Det verksamhetsanknutna lärandet som vi erbjuder med den här utbildningen kommer att ge ett ordentligt försprång jämfört med en traditionell studieplan. Alla elever har rätt till en utbildad lärare i klassrummet.

– Från Högskolans sida är vi stolta över det samarbetet vi har med kommunerna i Dalarna – det här är bra för alla. För samhället som saknar behöriga lärare, för studenterna som får en trygg och genomarbetad utbildning med försörjning och för Högskolan Dalarna, sa rektor Marita Hilliges.

Att utbildningen skapat intresse i Sverige står redan klart, utbildningsminister Gustav Fridolin har bjudit in till ett möte för att få veta mer.

Text och foto: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: