Arantxas forskning kan utveckla nätbaserad utbildning

Arantxa Santos Muños är forskare och universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna och har nyligen disputerat i ämnet digital kommunikation med avhandlingen "Conversación digital: copresencia y disponibilidad.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arantxa Santos Muñoz är forskare och universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna och har nyligen disputerat i ämnet digital kommunikation med avhandlingen "Conversación digital: copresencia y disponibilidad. Estudio pragmático del preámbulo de reuniones multipartitas por videoconferencia". I den belyser hon bland annat vad som händer när studenter möts och upprättar dialog i nätbaserade videokonferenser.

De senaste tio åren har nätbaserad utbildning blivit allt mer populärt. Hälften av Högskolan Dalarnas studenter, cirka åtta tusen, läser på distans via nätet. Arantxas forskning tar avstamp i den digitala interaktionen och hur nya interaktiva mönster i de digitala samtalen kan påverka interaktionen i sig.

– Resultatet av min forskning visar att det som finns är idiosinkatiska drag som är kopplad till en ny kommunikationsform: digitalt samtal på videokonferens. Detta kan vara nyttigt att tänka på när man undervisar muntlig språkfärdighet på nätet, så att man ser till att tekniken först och främst fungerar bra, förklarar Arantxa.

Arantxa Santos Muños undervisar även i Spanska och det var under den nätbaserade undervisningen hon fick upp ögonen för problemen kring digital kommunikation.

– I början av min nätbaserade undervisning i spanska kände jag ibland att långa tystnader var karakteristiska i början av mötet. Studenterna menade att det inte alltid var så lätt att bara börja prata i en videokonferens, fortsätter hon.

Ny teknik skapar nya förutsättningar

Ny teknik och nya möjligheter till förbättrad audiovisuell kommunikation är viktiga egenskaper i arbetet med att effektivisera digitala samtal. Arantxa, som kom till Falun 2007 för att undervisa i spanska, var själv nybörjare i högskolans nätbaserade undervisningsformer:

– Det var en helt ny utmaning för mig att undervisa på nätet, främst för de krav jag kände på mig själv som "online-lärare" och hur jag behövde anpassa mitt arbetssätt till ny teknik.

– Att teknologin utvecklas löpande känns väldigt spännande, säger hon.

Fortsätter sin forskning

Prio ett för Arantxa är i nuläget att driva postdoktoral forskning. Det finns mycket som kan förbättras i den nätbaserade undervisningen och Arantxa vill fortsätta att forska inom området för att hitta nya kommunikationsformer till nytta för samhället.

– Jag älskar det här forskningsområdet men är också öppen för andra relaterade områden, avrundar hon.

Disputationen ägde rum i Engelska Parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3H i Uppsala. Disputationen hölls på spanska och opponent var Gallardo Paúls, Beatriz, Professor i Lingvistik vid Universitat de València.

Senast granskad:
Senast granskad: