Är besöksnäringen platsen för en karriär?

Vad krävs för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft inom besöksnäringen? Forskare vid Högskolan Dalarna har skrivit en rapport om rörlighet och karriärvägar inom den svenska besöksnäringen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande basnäringar och turismkonsumtionen uppgick till 317 miljarder kronor 2017. Turismen utgör också en betydande del av Sveriges samlade export och en ökad efterfrågan innebär stora utvecklingsmöjligheter för branscher som ingår i besöksnäringen.

Den största utmaningen för besöksnäringen är framförallt kompetensförsörjning. Men vad krävs för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft?

Rapporten ”Karriär i besöksnäringen” ger värdefull fakta och kunskap om hur karriärvägar och rörlighet i besöksnäringen ser ut. Forskarna har studerat och analyserat registerbaserad data som omfattar individer som någon gång mellan 1990 och 2014 bott eller arbetat i något av länen Dalarna, Värmland, Västmanland eller Örebro.

Läs rapporten ”Karriär i besöksnäringen”

Senast granskad:
Senast granskad: