Antalet förstahandssökanden till Högskolan Dalarna ökar med 39% till vårens utbildningar

När ansökan vid midnatt stängde har antalet förstahandssökanden till vårens program och kurser vid Högskolan Dalarna ökat med 39% jämfört med vårterminen 2020.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Maria Jansdotter Samuelsson, akademichef vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle.
Maria Jansdotter Samuelsson, akademichef vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle.

Den utbildning som ökat antalet förstahandssökanden mest mot föregående år är Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 med 340%.  
 
Totalt har 21 537 personer sökt till Högskolan Dalarnas program och kurser våren 2021, jämfört med 15 150 personer våren 2020. Lärarprogrammen ligger i topp både bland totalt antal sökanden och totalt antal förstahandssökanden i procentuell ökning jämförelse med föregående år.

– Det är glädjande att så många söker till Högskolan Dalarna och högre utbildning. Eftersom behovet av behöriga lärare är stort är det extra roligt att se att våra lärarutbildningar är attraktiva och att allt fler ser lärare som ett framtidsyrke, säger Maria Jansdotter Samuelsson, akademichef vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle.

Topp tre antal förstahandssökanden till utbildningsprogram i procentuell jämförelse mot föregående år. 

  1. Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp  (340%)
  2. Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 240 hp  (175%)
  3. Teknisk bastermin 30 hp (125%)

Den 10 december får de sökanden besked om de erbjuds plats.

Senast granskad:
Senast granskad: