Amning, migration och neonantalvård i fokus - Internationell konferens om nyfödda

Att amma eller inte amma. Frågan är ständigt aktuell och den berör både kvinnor och män i hela världen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sophia Koninou

– Mannen som checkade in mig på vandrarhemmet började direkt berätta om sin syster och hennes erfarenheter, berättar Sophia Koninou från Storbritannien, en av de konferensdeltagarna som har kommit till Falun för att dela med sig av sin forskning.

Just nu pågår konferensen Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood: Bio-Cultural Perspectives i Lugnetkyrkan samt på Högskolan Dalarna i Falun. I tre dagar samlas 150 forskare, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, sociologer och andra som är verksamma inom området barn och barnhälsovård för att ta del av nya rön.

– Deltagarna kommer från 17 länder; Sverige, Europa, Sydafrika, USA, Kanada och Australien, berättar Renée Flacking, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna och ansvarig för konferensen.

Projekt i Vietnam

Konferensen inleddes på tisdagen då professor Lars Wallin berättade om sina erfarenheter från ett projekt som handlade om att öka överlevnaden bland nyfödda i Vietnam.

– Kunskapen finns, utmaningen i vårt projekt handlade om att föra ut den på gräsrotsnivå, berättade Lars Wallin.

Spädbarnsdödlighet är en fråga som inte bara handlar om kvinnohälsa och omvårdnad. Hela det omgivande samhället påverkar mammornas och de nyfödda barnens förutsättningar. Är vägarna dåliga är det svårt att ta sig till kliniker och att ta emot hembesök. Kvinnorna ute i byarna hade också generellt låg kunskap om hur diet, arbete och vila påverkar graviditeten.

– Därför var samverkan mellan olika samhällsaktörer och kommunikation på olika nivåer nyckeln till att nå fram till mödrarna, fortsatte Lars.

Amning – ett laddat ämne

Renée Flacking berättar att konferensdagarna har olika teman.

– Dag ett handlar i huvudsak om implementering av den kunskap som redan finns. Dag två har migration som tema och under dag tre kommer huvudtalarna att fokusera på neonatalvård.

Dessutom pågår parallella sessioner och posterutställningar. Sophia Koninous forskning handlar om kvinnors erfarenheter av amning och flaskuppfödning, praktiskt och känslomässigt:

– Kvinnor som ammar stressas av att de försummar den övriga familjen och andra åtaganden medan kvinnor som inte ammar ofta känner skuld och skam och att de måste förklara för omgivningen varför de inte ammar.

Konferensen anordnas av Reproductive, Infant and Child Health (RICH) vid Högskolan Dalarna – en tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på olika metoder att förbättra den reproduktiva hälsan samt barn och ungdomars hälsa i Dalarna, nationellt och internationellt. Tillsammans representerar vi perspektiv från disciplinerna: omvårdnad; medicin; sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; folkhälsa; socialt arbete; sociologi och idrotts- och hälsovetenskap.

Senast granskad:
Senast granskad: