Intresset att studera på högskola är fortsatt högt i länet

Dalarna hamnar på delad fjärde plats i landet när det gäller antal ungdomar som väljer att studera på högskola direkt efter gymnasiet. Det här visar en ny jämförelse från Universitetskanslersämbetet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många studenter på Högskolans bilioteket i Falun.
Populärt att träffas och plugga på högskolans bibliotek.

Även om antalet ungdomar, som senast vid 19-års ålder börjat studera på högskola, har sjunkit något jämfört med ifjol så hamnar länet på en delad fjärde plats tillsammans med Västmanlands län. Det är den statliga tillsynsmyndigheten för högskolor och universitet i Sverige, Universitetskanslersämbetet, som gjort jämförelsen. 

Den nya analysen visar att 12,6 % av ungdomarna i Dalarna har börjat studera på högskola senast vid 19 års ålder. I samma jämförelse ifjol blev resultatet 14,3 %.

Universitetskanslersämbetet, har också jämfört hur många som väljer att studera på högskola innan 24 års ålder och där visar siffrorna över Dalarna 39,2 %. Det är ett bättre resultat än i fjol då 38,7 % hade påbörjat högskolestudier innan 24 års ålder. Det innebär att Dalarna hamnar på en tolvte plats i riket.

Senast granskad:
Senast granskad: