Allmänheten erbjuds öppna föreläsningar för att öka kunskapen i flyktingfrågor

För många av oss som pratar med eller om flyktingar och andra migranter är brist på kunskap ett problem. Verkligheten kring migrationen är komplex och omfattar många olika kunskapsområden – som alla på olika sätt påverkar varandra.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har därför samlat sina lärare och forskare kring området migration och mottagande för att erbjuda offentliga föreläsningar dit allmänheten är hjärtligt välkomna. 

- Vi erbjuder inga lösningar eller enkla förklaringar. Men vi vill på detta sätt bidra till en bättre förståelse för olika perspektiv på frågor om migration och mottagande. Vi bjuder därför in alla till öppna föreläsningar i vårt nya högskolebibliotek i Falun. Det blir en föreläsning varannan vecka om allt från migrationsströmmar genom hela mänsklighetens historia till etik, kulturmöten och hälsoaspekter, säger Andrew Casson vicerektor vid Högskolan Dalarna. 

- Tanken är att fördjupa vår kunskap genom att låta en rad olika forskares perspektiv belysa varandra – religionsvetare sociologer, etiker, historiker, kulturgeografer, språkvetare och vårdvetare, bland andra, säger Stina Jeffner, som är sociolog och kursansvarig för den kurs som också bygger på föreläsningsserien.

Genom sina utbildningar och sin forskning försöker Högskolan Dalarna arbeta med att främja ett gott samhälle, ett samhälle som i grunden bygger på alla människors lika värde. 

- Vi vill bidra till en bättre förståelse av hur Dalarnas framtid hänger samman med världens framtid. Vi vill också att Högskolan Dalarna ska vara en öppen mötesplats för en levande diskussion om vad som utgör ett gott samhälle, fortsätter Andrew.

Följande öppna föreläsningar erbjuds, samtliga i Högskolebiblioteket på Lugnetområdet i Falun:

Föreläsningarna ingår även i kursen ”Migration och mottagande – perspektiv på en komplex verklighet” som går på kvartsfart under hösten. Kursen riktas mot dem som på olika sätt arbetar med mottagande av flyktingar professionellt eller frivilligt men även mot dem som genom sitt engagemang vill bidra till den offentliga debatten med en fördjupad kunskap. 

Läs mer om kommande och avslutade föreläsningar

Senast granskad:
Senast granskad: