Högskolan Dalarnas internationella masterprogram har flest sökande i Sverige

Masterprogrammen inom Business Intelligence och Data Science lockar studenter från hela världen och är de två internationella masterprogrammen som har flest antal sökande ibland alla lärosäten i Sverige.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Totalt har 1365 personer ansökt till våra internationella masterprogram, varav 733 stycken har valt Högskolan Dalarna som förstahandsval.

Vad gör att våra utbildningar inom Business Intelligence och Data Science sticker ut i jämförelse med andra lärosäten?

– Vi var bland de första i världen med utbildningen inom Business Intelligence. Och inom Data Science är vi det lärosäte som hållit på längst. Det ger oss tyngd i sammanhanget, berättar Kenneth Carling, programansvarig för utbildningarna.

–  Även utbildningarnas nära samarbete med relevanta forskningsområden ger ytterligare en dimension. Vi har format programmen så att de ska bli attraktiva både ur ett akademiskt och arbetsmarknadsmässigt synsätt. Att få till en bra relation och integration mellan studenter har vi också lyckats med. Genom att de som har studerat längre och de nya studenterna läser kurser tillsammans kommer de nya studenterna snabbare in i allt från studier till det sociala nätverket. Det blir en smart kunskapsöverföring som göra studenterna trygga, något som vi är stolta över, säger Kenneth.

– Att vi gjorde om programmens innehåll inför hösten 2019 gjorde dem ännu mer eftertraktade. Flera av studenterna som läste klart vårterminen 2020 fick praktik eller arbete både i Sverige och internationellt, berättar Michael Oppenheimer, Utvecklingsledare inom internationell studentrekrytering.

Trenden har varit uppgående sedan 2018, men går det att se några mönster i ökningen? Kenneth ser flera intressanta faktorer.

– Ur ett omvärldsperspektiv tror jag att Brexit har en inverkan. USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Storbritannien ligger i toppen bland de länder presumtiva studenter brukar intressera sig av. I och med Brexit är inte längre Storbritannien ett av de självklara valen och då tittar man på andra alternativ. Sverige har ett gott rykte och uppfattas som ett innovativt land och vi har det Svenska Institutet som har gjort ett fantastiskt jobb med att marknadsföra Sverige som ett attraktivt land att studera i.

Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet. De sökande till internationella masterprogram får besked om de blivit antagna den 16 oktober. 

På Universitet- och högskolerådets hemsida kan du läsa mer om söksiffrorna till internationella masterprogram

Senast granskad:
Senast granskad: