Nyheter

Filtrera på
Publicerad
Kategorier
Visa som:
Person tittar rakt fram  inomhus
En ny studie visar att förutsättningarna för en ADHD-diagnos har en kraftig koppling till individers ekonomiska och sociala status. Resultaten utmanar grundläggande antaganden om elevers koncentrationsförmåga i skolan.
Nyhet
Porträtt av Helena Fridberg Person ler inomhus bibliotek
I hälso- och sjukvården pågår en förändring för att vården i högre uträckning ska utformas tillsammans med patienterna utifrån deras behov, vilja och erfarenheter.
Nyhet
Kaffekopp bord grupp människor samtal inomhus
En ny behandlingsmetod för unga med missbruk har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Falu kommun och det lokala näringslivet.
Nyhet
Två personer, tittar ut över en lokal. De står bredvid varandra.
Valdeltagandet bland unga är högt, men det finns en oroväckande klyfta i samhället: Unga upplever att de inte har lika möjligheter att göra sin röst hörd och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Nyhet
En person som står inomhus och håller i en bok
Charlotte Roos avhandling visar att personalens bemötande och vårdmiljön är viktiga faktorer för äldre personers upplevelser av värdighet och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden.
Nyhet
Jonas Tosteby och Maria Jansdotter Samuelsson står vid ett cafébord i ljusgården på Campus Falun
Northvolts etablering i Borlänge innebär 1000 nya arbetstillfällen till Dalarna. För att möta den nya batterifabrikens behov av omfattande kompetensförsörjning på flera nivåer avser Högskolan Dalarna se över både utbildningar och forskning i samverkan med Northvolt.
Nyhet
Två personer gåendes, fotograferat genom en viadukt
Ju lägre socioekonomiska förutsättningar som utmärker invånare i ett bostadsområde, desto lägre är deras politiska deltagande, sociala tillit och framtidstro. Det är resultaten i en rapport som två forskare från Högskolan Dalarna skrivit på uppdrag av kommittén Demokrati 100 år.
Nyhet
Skidåkning på riksskidstadion Lugnet.
Otillräcklig kunskap om idrottsnutrition gör att många idrottare inte får i sig tillräckligt med energi. En färsk studie visar att ett för litet kolhydratintag är ett utbrett problem bland kvinnliga uthållighetsidrottare med symtom på energibrist.
Nyhet
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har gjort ett uttalande till stöd till kollegor, studenter och civilbefolkningen i Ukraina, som drabbats av den ryska invasionen.
Nyhet
Maria Jansdotter Samuelsson
Under fredagen den 25 februari meddelade företaget Northvolt att de ska etablerar en av sina batterifabriker i Borlänge. Statens utmaning är nu att förse de framväxande företagen med kompetent personal.
Nyhet