Nyheter

RSS
Visa som:
Prefekt Maria Jansdotter Samuelsson vid institutionen för lärarutbildning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i veckan publicerat det slutliga resultatet av sina utbildningsutvärderingar av Sveriges ämneslärarutbildningar för grundskolan och gymnasieskola. Högskolan Dalarnas utbildningar får samlade omdömet hög kvalitet.
Nyhet
Martin Norsell undertecknar ett papper
I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. Regeringen genomför därför en nationell satsning för att genom olika insatser främja deltagande och delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins motståndskraft.
Nyhet
Tarja Alatalo
Högskolan Dalarna har befordrat Tarja Alatalo till professor i pedagogiskt arbete. Med Tarjas erfarenheter som lågstadielärare, kontaktnät inom akademin och med sitt stora engagemang för pedagogiskt arbete kommer hon att bidra till utvecklingen för att alla elever ska få lyckas i skolan.
Nyhet
Åsa Wedin
För nyanlända vuxna som inte gått i skolan i sitt hemland är det extra utmanande att lära sig svenska eftersom de samtidigt behöver lära sig läsa och skriva. Nu arbetar Högskolan Dalarnas forskare tillsammans med sfi-lärare i klassrummet för att utveckla undervisningen.
Nyhet
Kvinnor som arbetar inom vården över fallträning på en judomatta
Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet fick under helgens EM i judo ta emot pris av Europeiska Judoförbundet (EJU) för sin forskning om fallförebyggande träning på arbetsplatser genom träningsprogrammet Judo4balance.
Nyhet
Anna Cristina Åberg
Högskolan Dalarna har befordrat Anna Cristina Åberg till professor i medicinsk vetenskap med inriktning vårdvetenskap. Hon forskar bland annat om fysisk aktivitet i hälsopromotion och har ett särskilt intresse för att inspirera studenter till nyfikenhet på kunskap.
Nyhet
Rektor Martin Norsell
I Regeringens vårändringsbudget 2021 föreslås Högskolan Dalarna få ökat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med drygt 20 miljoner kronor. Dessutom stärker regeringen upp med drygt 1,7 miljoner till fler utbildningsplatser för sommarkurser.
Nyhet
För ett år sedan öppnade möjligheten att söka statlig ersättning för korttidspermittering. Nu studerar forskare vid Högskolan Dalarna vilka följder det får för individer och företag.
Nyhet
Farkosten Eximus åker på rälsen
Det behövs mer kompetens inom naturvetenskap och teknik. Därför fortsätter Ljungbergsfonden satsningen inom området och investerar 10 850 000 kronor till projektet ”Teknikerjakten 5” för perioden 2021-2024.
Nyhet
Äldre kvinna sittandes vid laptop
Högskolan Dalarna ingår i ett stort internationellt projekt där uppgiften är att forma digitala lösningar för äldre att fatta beslut om sitt boende. Tillsammans med de tänkta användarna har högskolan under en intensiv vecka samskapat digitala lösningar.
Nyhet
Publicerad
Kategorier