75 000 kronor till forskning kring nyfödda barn

Renée Flacking, professor i Pediatrisk omvårdnad, har tilldelats 75 000 kronor från Lilla barnets fond. En ideell förening, som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Renee– Det här projektet är det första i sitt slag, nationellt och internationellt, och resultaten betyder att vi får nödvändig kunskap om hur föräldrar till de mest sårbara barnen mår under barnets första levnads år.

Anslaget har tilldelats projektet Parenthood After Neonatal Care (PANC) där familjer som vårdats på neonatalavdelning samt familjer med friska fullgångna barn följs under de tre första levnadsåren.

– Att få ett barn som behöver neonatalvård innebär för familjen en livssituation där rollen som förälder påbörjas och utvecklas i en medicinsk, teknisk, främmande och många gånger skrämmande miljö. Trots att den familjecentrerade vården har utvecklats så kan vården upplevas som uppgiftsorienterad och institutionell, med fokus på barnets fysiska behov och där föräldrars känslomässiga behov inte beaktas. Hur föräldrar mår har stor betydelse för hur föräldraskapet utvecklas och för barns hälsa och beteende, säger Renée Flacking.

Anslagsutdelning sker torsdag den 25 oktober och vid ceremonin närvarar prins Carl Philip som är beskyddare av Lilla barnets fond.

Senast granskad:
Senast granskad: