56 miljoner till forskning inom idrott, friluftsliv och miljö

Högskolan Dalarna är med i ett stort forskningsprojekt om hur idrott och friluftsliv påverkar natur och miljö. Under fyra år kommer projektet få 56 miljoner kronor från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektet leds av Mittuniversitetet och förutom Högskolan Dalarna är Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Malmö universitet och Stockholms universitet delaktiga i projektet.

Syftet är att forska om miljöeffekter av idrott och friluftsliv och vidareutveckla kunskap om och förståelsen för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv. Målet är att bidra till minskad negativ miljöpåverkan.

Högskolan Dalarna kommer att bidra till projektet genom att bevaka och undersöka hur idrott och friluftsliv i skolan och i lärarutbildningen påverkar och kan stärka miljömässig hållbarhet.

– Idrott och hälsa i skolan och i utbildning av lärare är ju en del av idrottsrörelsen och friluftsrörelsen i Sverige. Från Högskolan Dalarna kommer idrottslärarstudenter att delta i några av delstudierna. Utöver det hoppas vi att projektet kommer att synliggöras i högskolans inre och yttre arbete med frågor om miljömässig hållbarhet, säger Erik Backman som tillsammans med  Andreas Isgren Karlsson är delaktig i projektet.  

Erik och Andreas kommer att studera flera olika deltagare i idrott och hälsa i skolan och i idrottslärarutbildning i Sverige såsom elever, idrottslärare, idrottslärarstudenter och idrottslärarutbildare.

– Vi kommer att använda oss av enkäter, intervjuer och observationer. Målsättningen är att skapa kunskap om vad undervisning inom skolans idrottsämne och i idrottslärarutbildning innehåller och inte innehåller, samt hur undervisning kan utformas för att bidra till miljömässig hållbarhet, avslutar Erik Backman.

 

Läs mer om finansieringen på Mistras webbplats.

Läs mer om projektet i Mittuniversitets nyhet.

 

För mer information, kontakta
Erik Backman
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: