3,4 miljoner kronor för att utveckla stöd till personer som vårdar sin partner med demens

Vilket stöd behöver personer som vårdar sin partner med demens? Detta ska forskare vid Högskolan Dalarna utvärdera efter att ha fått pengar från Familjen Kamprads stiftelse.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ungefär 170 000 personer i Sverige lider av en demenssjukdom och de allra flesta vårdas i hemmet av en närstående, i många fall en partner, med hjälp av hemsjukvård.

– Den här vården blir en oerhörd påfrestning på partnern som aldrig är ledig. Studier har visat att personer som vårdar sin partner för en demenssjukdom upplever lägre livskvalitet än andra anhöriga, men även lägre livskvalitet än sin partner med demens, säger Lena Marmstål Hammar.

Men vilket stöd får de som vårdar sin partner i hemmet? Idag ska det finnas en anhörigkonsulent i varje kommun och kommunerna kan också erbjuda samtalsgrupper till de som vårdar sina anhöriga. Men det stöd som erbjuds till partners som vårdar personer med demens är inte utvecklat för att tillgodose deras unika behov som just partner, utan är till för alla närstående. Stödet varierar också mycket över landet och det är oklart vilken effekt stödet har.

Lena Marmstål Hammar har tillsammans med kollegor från Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Florida Atlantic University fått 3,4 miljoner kronor för ett projekt där de ska undersöka och utvärdera vilket stöd en partner kan behöva för att vårda en person med demens. Målet är att så småningom kunna erbjuda ett stöd som är skräddarsytt för en partner.

– Vi hoppas att studierna kommer resultera i kunskap om vad personerna vill och önskar för att må bra själva, samtidigt som de vårdar sin partner. Den kunskapen kan bli en grund till att utveckla ett anpassat stöd, säger Lena Marmstål Hammar.

Enligt Lena Marmstål Hammar är detta en bortglömd grupp som man tagit för given.

– De här personerna drar ett jättestort lass för samhället och sparar staten ungefär 10 miljarder kronor i vårdkostnader varje år genom sin vård. Som det är nu räknar vi med att partnern tar hand om personen med demens, och då har vi en skyldighet att stötta dem i det här, förklarar Lena Marmstål Hammar.

Projektet "Promoting quality of life in carer and care-receiver: meeting the needs of spouse carers of older persons with dementia" startar i januari 2019.

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Utbildningen och forskningen ska vara verklighetsnära. Medicinska forskningsresultat ska exempelvis kunna omsättas i förbättrad omsorg för äldre. Läs mer om Familjen Kamprads stiftelse.

Senast granskad:
Senast granskad: