300 000 kronor till forskning kring långvarig smärta

Linda Vixner, vid Högskolan Dalarna, har fått 300 000 kronor från Personskadeförbundet för att utvärdera ett nytt sätt att använda aktivitetsmätare som ska hjälpa personer med långvarig smärta.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Linda Vixner, universitetslektor i medicinsk vetenskap, syns leende i halvbild.
Linda Vixner, universitetslektor i medicinsk vetenskap.

I projektet e-VISualisering av smärta och fysisk aktivitet har man utvecklat ett sätt att använda aktivitetsmätare för att hjälpa personer med långvarig smärta att dosera och anpassa fysisk aktivitet. Detta ska ske med stöd av en handledsburen aktivitetsmätare och en särskilt utvecklad webbapplikation (PATRON) som visualiserar insamlade objektiva mått på fysisk aktivitet och aktivitetsmål tillsammans med patientens egna skattningar av smärta, tilltro till egen förmåga och läkemedelskonsumtion. Patient och fysioterapeut kan sedan tillsammans använda denna information för att individanpassa den fysiska aktiviteten med målet att uppnå en hållbar hälsofrämjande aktivitetsnivå.

– Innan vi går ut och testar eVIS i kliniska studier ska vi genomföra en så kallad valideringsstudie. Där kommer vi undersöka om eVIS innehåll har utformats på bästa sätt och att alla aspekter av betydelse har beaktats innan den testas i klinik. Det är denna studie vi nu fått medel för, säger Linda Vixner, universitetslektor i medicinsk vetenskap.

Personer med särskild kompetens/erfarenhet inom området kommer ingå i en expertgrupp. De kommer att fylla i ett webbformulär, ett så kallat valideringsprotokoll och på en fyrgradig skala ange hur relevant, enkel och säker interventionen bedöms vara.

– Vi kommer även testa användbarheten av eVIS under pågående smärtrehabilitering där ett par fysioterapeuter och patienter får prova att använda eVIS ett par veckor och sedan utvärdera om de bedömer att den är relevant, enkel och säker.

När studien är genomförd kommer eVIS att testas i några större registerbaserade randomiserade kontrollerade kliniska studier för att se om detta nya arbetssätt kan påverka livskvalitet och hälsa hos personer med långvarig smärta.

Ungefär 1,5 miljarder människor runtom i världen lider idag av långvarig smärta, och antalet tenderar att öka. Eftersom fysisk aktivitet är känd för att ha positiva effekter för minskad smärtintensitet, social isolering och förbättra funktionsnivå och livskvalitet är det en viktig del av behandlingen vid långvarig smärta.

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt.

 

Senast granskad:
Senast granskad: