2,7 miljoner kronor till nya utvecklings- och forskningsprojekt om hästnäringen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna tillsammans med Hästnäringen i form av Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svensk Travsport, och LRF finansierar nu tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, ATG och Svenska Mässan ett projekt för att utveckla en Business Intelligence (BI) lösning.

Projektet finansieras med 1,5 miljoner kronor och innehåller dels en samhällsekonomisk modell som gör att hästnäringens samhällsekonomiska effekter kan följas över tid och dels särskilda verktyg för att kunna analysera och presentera resultat från den samhällsekonomiska modellen på såväl nationell som regional nivå.

Till projektet "Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp" tilldelas 1,2 miljoner kronor av Stiftelsen hästforskning. Projektet som är tvåårigt ska bidra till och möjliggöra mer detaljerade och precisa beskrivningar av hästnäringens effekter för olika hästtyper (fullblod, islandshäst, m.fl.) och olika användning av häst (exempelvis, travsport, ridsport, m.fl.).

Medlen tilldelades projektledare Tobias Heldt, filosofie doktor vid Centrum för Besöksnäringsforskning (CeTLeR) och medverkande forskare Daniel Wikström, statistik samt Zuzana Macuchova, kulturgeografi.

Senast granskad:
Senast granskad: