22 miljoner till Högskolan Dalarnas arbete med samverkan

Högskolan Dalarna har beviljats 22 miljoner kronor av EU för att under tre år genomföra fyra större samverkansprojekt tillsammans med regionens näringsliv.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den totala budgeten är nästan 50 miljoner kronor där övriga finansiärer består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Högskolan Dalarna och över 20 företag. Projekten startar redan vid årsskiftet.

– Det är glädjande att Högskolan Dalarna har beviljats medel för att ytterligare stärka vårt samarbete med näringsliv och samhälle och i ännu högre grad kunna koppla samverkan till vår utbildning och forskning, säger högskolans rektor Martin Norsell.

Två av projekten handlar om att utveckla kunskapsväxlingskonceptet KTP - Knowledge Transfer Partnerships. Det ena är KTP Energi som genomförs tillsammans med Högskolan i Gävle och är specifikt inriktat mot företag som på olika sätt är intresserade av energieffektivisering och förnybara energikällor. Det andra är KTP Science som fokuserar mot att tillsammans med företag genomföra mer forskningsbaserade projekt inom regionernas styrkeområden. KTP Science genomförs också tillsammans med Högskolan i Gävle. Budgeten för bägge projekten är totalt knappt 30 miljoner kronor. 

Det tredje högskoleprojektet, med en budget på drygt 11 miljoner kr, som nu beviljats EU-medel är Energiinnovation. Det går ut på att ytterligare utveckla Energikompetenscentrum, EKC, ett centrum för energieffektiv samhällsbyggnad. Projektets syfte är att starta nya samarbeten med företag för att stärka forskningssamverkan och samskapandet inom regionens energiområden. Ett speciellt fokus kommer att riktas mot Jakobsdalen i Borlänge som en regional innovationsarena för samhällsbyggnad.

Det fjärde projektet är CeTLeR 2.0, som är en fortsatt satsning på ett forsknings- och samverkanscentrum inom området besök och upplevelser, där målsättningen är att lösa det stora behovet av kompetens och forskningsbaserad kunskap hos besöksnäringens företag. Budgeten för projektet CeTLeR 2.0 är ca 8 miljoner kronor och bygger vidare på den erfarenhet och de lärdomar som dragits ur den första projektperioden där kontakter med näringsliv och organisationer nu kan tas vidare i gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser inom området innovativ upplevelseproduktion.

Läs mer:

KTP

Senast granskad:
Senast granskad: