18 miljoner till forskning om migration och reproduktiv hälsa

Högskolan Dalarna är partner i en programansökan som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration 2018.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Programmet ”Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: Betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik” har som syfte att fortsatt stärka och utveckla många års tvärvetenskapligt forskning inom sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett migrationsperspektiv.

Från Högskolan Dalarnas sida kommer professor Marie Klingberg-Allvin och lektor Fatumo Osman, att jobba med detta. Övriga berörda lärosäten är Uppsala Universitet (Professor Birgitta Essen, huvudsökande), Karolinska Institutet (Professor Kristina Gemzell-Danielsson), och Malmö Universitet (Docent Aje Carlbom).

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: