15 875 studenter antagna inför hösten

Idag skickas antagningsbesked till blivande högskolestudenter ut. Högskolan Dalarna ökar antalet antagna med cirka 40% och 15 875 studenter har antagits.
– Det här är fantastiska siffror att ta del av – vi är nog lika glada som de antagna studenterna, säger Sigrid Saveljeff, tf rektor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 9 juli skickas årligen antagningsbesked ut till blivande studenter på de svenska lärosätena. Därefter ska de antagna tacka ja till sina platser. För dem som fått besked om reservplats dröjer det ytterligare en tid innan besked ges om fortsättning.

Till Högskolan Dalarna har 15 875 blivit antagna. Det innebär en ökning med 41,7 % jämfört med hösten 2019 då det var 11 203 antagna efter första urvalet. Dessutom totalt 10 175 reserver, jämfört med 3 485 hösten 2019. Antalet programnybörjare ökar med 20,6 %.
– Det är verkligen roligt att vi har lämnat positiva antagningsbesked till så många fler presumtiva studenter. Vi har också ökat antagningstalen till bristyrkena inom vård, utbildning, data och it, vilket är helt i linje med regeringens utökade anslagsmedel, konstaterar Sigrid Saveljeff.

Några av de populäraste programmen är sjuksköterskeprogrammet med 160 antagna, ämneslärare gymnasiet med 150 antagna, ämneslärare grundskolan med 145 antagna och 126 antagna till Tekniskt basår.

Fler väljer nätbaserade studier

Högskolan fortsätter vara attraktiva för dem som vill studera via nätet och antalet sökande till nätbaserade studier ökar med 64,4%.
– Vi är bra på nätbaserad utbildning och det är klart att rådande situation i samhället påverkar att det är så många som väljer att söka utbildning med just den studieformen, konstaterar Sigrid Saveljeff, och fortsätter:
– Jag vill verkligen uppmana alla som antagits att komma ihåg att tacka ja till sina utbildningsplatser och att de nu vågar ta steget till att bli studenter vid Högskolan Dalarna och satsa för framtiden. Ni är varmt välkomna till Högskolan Dalarna, säger Sigrid Saveljeff.

Den 30 juli publiceras antagningsbesked nummer två då även reserver får besked om de kommer in på utbildningarna.

Till ny student välkommen hit

Läs mer om anmälan och antagning

Till Sök utbildning på Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Senast granskad: