Studiebesök för folkhögskolor

1 min läsning
Dagen ger dig möjlighet att besöka informationspass om några av våra utbildningar, få allmän information om tiden som student och vad studenter kan göra efter sina avslutade högskolestudier.

Högskolan Dalarna anordnar Studiebesök för länets folkhögskolor. 

Datum: Den 12 december 2017

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Campus Falun

Program: 

09.00 - 09.30  
Välkomna av Andrew Casson, vicerektor  Fö 6
   
09.40 - 10.00  
Sjuksköterskeprogrammet  Fö 6
Systemvetenskapliga programmet Fö 5
   
10.10 - 10.30  
Lärarutbildningarna Fö 6
Ekonomprogrammet Fö 5
   
10.40 - 11.00  
Socionomprogrammet Fö 6
IT-säkerhet och mjukvarutestning Fö 5
   
11.10 - 11.30  
Samhällsvetarprogrammet Fö 6
Grafisk design för digitala och tryckta medier Fö 5
   
11.40 - 12.00  
Mediaprogrammen Fö 6
Att vara student vid Högskolan Dalarna Fö 5

 

Sista anmälningsdatum har passerat! 

Vid frågor eller sena anmälningar, kontakta Ina Carlsson

Senast granskad: