NILS Nätverksträff 2019

Nätverket för Internationalisering av Lärarutbildning i Sverige, NILS, och Högskolan Dalarna bjuder in till 2019 års nätverksträff i Falun.

Datum: 17-18 oktober (lunch till lunch)

Tema: Breddat deltagande, internationalisering på olika sätt för alla.

Plats: Falun, Campus Lugnet
Hitta hit (Google maps)

Nätverksträffen är ett årligen återkommande arrangemang där personer från lärosäten och andra myndigheter och organisationer med intresse för internationalisering av lärarutbildning möts för diskussion och utbyten under två halvdagar.

Träffen inleds med registrering och lunch torsdagen den 17 oktober och avslutas till lunch fredagen den 18 oktober. Middag för alla deltagare ingår också i programmet. Temat för årets nätverksträff är Breddat deltagande, internationalisering på olika sätt för alla. 

Program

Torsdag 17 oktober

12.00 Registrering och lunch
13.00 Högskolan Dalarna hälsar välkommen
Studenter från Uppsala Universitet, om MFS med en volontärorganisation som stöd.
Information från UHR
14.00 Parallellt pass 1
  • Internationalisering i och med LADOK: Tillgodoräkning, synliggöra mobilitet, möjlighet att lägga in utbyten, med mera
  • VFU som volontär, att samarbeta med volontärorganisationer i samband med mobilitet
  • Internationalisera kursplaner och lärandemål, konkret arbete med att utveckla kursplaner med hjälp av ICOM's kriterier för internationalkompetenser.

Kaffe under gruppdiskussionerna

15.15 Återsamling och kort avrapportering från grupperna
16.00

Gemensamt pass

  • Breddad rekrytering och mobilitet, presentation (Uppsala Universitet, UHR) och diskussion.
17.15 Avrundning och information inför kvällen
19.15 Middag

Fredag 18 oktober

08.30

Presentationer

Internationellt samarbete i akademiska, digitala miljöer - erfarenheter från ämnet tyska. Maren Eckart, Högskolan Dalarna.

Virtuell mobilitet – tele collaboration. Shannon Suaro och Mats Johnsson, Malmö Universitet. Länktips: Evolve

eTwinning inom högskola/universitet. Karin Kaikkonen från UHR.

09.15

Parallellt pass 2

Fortsatta diskussioner kring:

  • Internationalisering online, virtuell mobilitet. Vad görs? Nya idéer
  • Internationalisering i ordinarie kurser. Arbetssätt, strategier, aktiviteter, med mera.
  • Hållbar utbildning. Internationalisering på hemmaplan 2025, framtidsscenarier.

Kaffe under gruppdiskussionerna

10.30 Sammanfattning av dagarna. Presentation av värd för nästa års nätverksträff.
11.00 Nätverksträffen avslutas

Resa

Från järnvägsstationen Falun C är det ca 1,9 km till Högskolan Dalarnas campus vid Lugnet

Vägbeskrivning till campus 

Boende

Hotell med statliga ramavtal kvalitetskategori 4 och kvalitetskategori 3

Falu Fängelse Vandrarhem, ett centralt beläget vandrarhem

Registrering

Öppnar preliminärt under maj.

Presentationer

Presentationer kommer att finnas tillgängliga här efter nätverksträffen.

Om NILS

Nätverket NILS samlar personer som på olika sätt verkar för internationalisering av lärarutbildningen i Sverige. Varje höst i oktober samlas deltagare någonstans i Sverige för att utbyta erfarenheter, dela information och nyheter och diskutera problem och möjligheter. Nätverket och dess styrgrupp för också fram samlade synpunkter i diskussioner med andra aktörer när det rör internationalisering av lärarutbildning.

NILS på Facebook

Kontakt

För mer information om NILS nätverksträff 2019 kontakta:

Senast granskad: