Teman NGL2019

Konferensen bjuder in till samtal om viktiga och värdefulla kunskaper, förmågor och resurser som lärare behöver besitta, utveckla och nyttja för att axla sitt framtida ansvar som lärare.

Nästa generations lärare

Rum

Vilka digitala, fysiska, globala, pedagogiska och ideologiska miljöer kommer nästa generations lärare att verka i? Vilka möjligheter och svårigheter möter vi i dagens rum och vilka kan vi tänkas möta i framtiden? 


Redskap

Med förändrade redskap växer möjligheter till nya former för kommunikation och undervisningsmetoder fram. Vilka didaktiska och administrativa tillvägagångssätt har vi i dag och vilka erfarenheter ska vi ta med oss till i morgon?

Relationer

Förutsättningar för högre utbildning förändras ständigt. Vilka förändringar kan vi skönja och hur påverkar dessa nästa generations lärares sätt att förhålla sig till sin omgivning? Temat "relationer" rymmer alla former av roller och relationer: såsom lärare-student, lärare-stödfunktioner, lärare-lärare, lärare-omvärld och lärare-forskning.

Repertoar

Vilken betydelse kommer lärarens erfarenheter, kunskaper och idéer att ha i bruset av framtida erbjudanden om undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder? Temat "repertoarer" omfattar bredd och djup i nästa generations lärares ämneskunskaper, didaktiska kompetens och professionalism.

 

Senast granskad:
Senast granskad: