Program NGL 2019

Här kan du läsa mer om programmet för NGL2019

16 oktober

08.30-08.45 Välkommen och information om dagen
08.45-09.45 Keynotespeaker:
Sylvi Vigmo, universitetslektor och doktor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet
09.45-10.00 Kort paus
10.00-10.30 NGL, Nästa generations lärande
Niklas Brinkfeldt, chef för NGL-centrum vid Högskolan Dalarna
10.30-11.45

Session 1:

Grading student generated content - Satish Patel

Filmed oral examinations - Emma Almingefeldt

The changing face of grammar norms - Jonathan White

11.45-13.00 Lunch
13.00-14.00 Keynotespeaker:
Peter Parnes, professor vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet
14.00-15.15

Session 2:

Hur kan vi genomföra virtuella studiebesök eller fältstudier med realtidskommunikation? - Jonas Bäckelin

DigCompEdu, Självvärdering digital kompetens för lärare, vidareutveckling av svensk version - Johani Karonen

Vad kan regeringen göra för att förbättra de förutsättningar som lärosätena har att tillvarata digitaliseringens möjligheter? - Kjell H Nyman

15.15-15.30 Kort paus
15.30-16.45

Session 3:

Lärares erfarenheter av flexibla lärandemiljöer inom svensk högre utbildning - Johanna Westerlund och Lotta Fröjdefeldt

Academic Leadership and Governance of Professional Autonomy in Swedish Higher Education - Goran Puaca

Reflekterande samtal över undervisning i högre utbildning, med video som underlag - Eva Hansson

16.45-17.00 Avslutning av dagen

 

Senast granskad:
Senast granskad: