Kunskap från dataspelsvärlden kan underlätta vårt lärande

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fysiska och digitala verktyg från till exempel skaparkulturen och dataspelsvärlden kan underlätta vårt lärande. Det och mycket annat kommer professor Peter Parnes att prata om under NGL2019.
Professor Peter Parnes, i svart kavja, vit skjorta och blå slips, ler in i kameran.
Peter Parnes är professor vid Luleå tekniska universitet.

– Det är viktigt att vi delar med oss av våra tankar runt lärande för att kunna utvecklas som lärare och forskare, säger Peter Parnes.

Peter Parnes är professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, LTU och han har ett stort intresse för både formellt och informellt lärande i alla åldrar. Han är även entreprenör med flera företag bakom sig samt driver den informella lärplatsen Luleå Makerspace. Där kan intresserade i alla åldrar skapa och lära med hjälp av nya verktyg. 

Föredraget Peter kommer hålla under NGL- konferensen i oktober kommer till stor del handla om hans tankar kring hur formellt och informellt lärande kan stöttas genom moderna verktyg. Han kommer också reflektera över dagens lärande samt diskutera hur vi kan sudda ut gränserna mellan lärandet i det fysiska rummet och göra den oberoende av tid och plats. 

– Slutligen kommer att jag blicka framåt och diskutera hur teknik som kan tyckas vara science fiction, som till exempel inplantat i hjärnor, blir mer och mer verklighet.

Vad har du för förväntningar på årets konferens?

– Att få lyssna på intressanta föredrag och träffa spännande människor på en viktig konferens, avlutar Peter Parnes.

Senast granskad:
Senast granskad: