Kritiskt tänkande viktig faktor i framtidens lärande

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kritiskt tänkande tillsammans med interkulturell kompetens i undervisande och lärande av främmande språk är grundläggande för att utveckla lärandet. Det säger Wei Hing, forskare och lektor på Högskolan Dalarna, som ser fram emot NGL-konferensen i höst.
Wei Hing, forskare och lektor på Högskolan Dalarna.
Wei Hing, forskare och lektor på Högskolan Dalarna.

Wei Hing har nyligen dragit igång ett forskningsprojekt som går ut på att ta reda på hur de som studerar till lärare använder sig av kritiskt tänkande i sin undervisning.

– Utbildning under 2000-talet står inför utmaningar som plötslig globalisering och internationalisering. Hur man utbildar studenter till att bli kompetenta yrkesutövare i denna globaliserade värld är en av de mest avgörande angelägenheterna för alla utbildningsinstitut, säger Wei Hing.

Wei Hing jobbar just nu med aktionsforskning, något som innebär att man är delaktig i det som ska undersökas. I hennes forskning handlar det om att förbättra studenters interkulturella kompetens genom att implementera kritiskt tänkande i en kurs i kinesiska. 

– Eftersom relaterad forskning på det här området är sällsynt skulle den här forskningen bidra med ett praktiskt exempel till didaktiken och i slutänden förbättra Högskolan Dalarnas forskningsprofil.

Hur tror du rollen som lärare i högre utbildning kommer förändras i framtiden?

– Lärare inom högre utbildning är mentorer till sina elever. Under denna nya utbildningstrend borde lärare vägleda sina elever till att förstå och acceptera nya koncept och idéer som internationalisering, globalt medborgarskap, mångkulturism och interkulturell kommunikation, säger Wei Hing.

Senast granskad:
Senast granskad: