Framtidens lärare behöver tackla frågan om vilken kunskap som ska föras vidare

Precis som dagens lärare, kommer framtidens lärare behöva ta sig an de stora frågorna om vilka delar av vår samlade kunskap som är viktig att föra vidare och om den högre utbildningens syften och mål. Det säger Katherina Dodou, lärare vid Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Katherina Dodou forskare och lektor på Högskolan Dalarna.
Katherina Dodou forskare och lektor på Högskolan Dalarna.

Enligt Katherina Dodou handlar det om att som högskole- och universitetslärare resonera kring vilka delar av våra ämnesområden som är viktiga att lyfta fram och vad det innebär för  hur utbildningen organiseras och genomförs.

– Jag intresserar mig för den ämnesdidaktiska frågan varför något bör studeras och ser den som direkt kopplad till aspekterna av undervisning och av lärarskapet som lyfts fram i och med konferensen: rum, redskap, relationer och repertoar, säger Katherina Dodou.

Katherina arbetar som lektor i engelska, med inriktning mot engelsk litteratur. För närvarande är hon ämnesföreträdare för ämnet engelska vid Högskolan Dalarna och därtill ordförande för Områdesnämnden Humaniora och Språk.

– Det innebär att jag inte befinner mig i undervisningen så mycket som jag brukar. Däremot ägnar jag en hel del tankeverksamhet åt utbildning och lärande inom ramen för dessa uppdrag och även i relation till den litteraturdidaktiska forskning jag bedriver.

Hennes aktuella forskning är lärarutbildningsorienterad. Hon undersöker litteraturstudiers position och orientering i utbildningen av grundskollärare och av ämneslärare i engelska nationellt.

– Målet är att kartlägga vilka kunskaper som anses nödvändiga och värdefulla för blivande skollärare och på så vis att hjälpa oss att förstå den bild av litteraturens värde som förmedlas i utbildningarna och som formar framtida lärares undervisningspraktiker.

Temat för årets konferens är framtidens lärare, varför är det ett viktigt att lyfta det?

– Vi befinner oss i en tid då flera definitioner av högre utbildning konkurrerar med varandra, då högre utbildning standardiseras och då universitetslärarens relation till studenterna ofta beskrivs i terapeutiska termer. Detta påverkar villkoren för utbildning och i förlängningen även hur universitetslärares roll avgränsas. En liknande utveckling sker även för ungdomsskolan. Det är viktigt att i detta bredare sammanhang lyfta frågan om framtidens lärare. Det gäller inte minst frågan om lärarens professionella etos och omdöme i relation till den miljö man verkar i.

  

 

 

 

 


 [KD(1]som har ett kvalitetsgranskande uppdrag Därtill vars främsta uppgift det är att synliggöra humanistiska kunskapers samhällsrelevans.

Senast granskad:
Senast granskad: