Förmågan att undervisas ligger bakom framgång

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det inte är medfödda privilegier som skall bestämma din plats i samhället utan snarare din förmåga till att undervisas. Det säger forskaren Carl Anders Säfström, en av huvudtalarna vid årets NGL-konferens i oktober.
Carl Anders Säfström, professor i pedagogisk forskning.
Carl Anders Säfström, professor i pedagogisk forskning.

Nästa Generations Lärande -  NGL fokuserar i år på framtidens lärare i höstens konferens i Tällberg. Fyra olika teman kommer ligga till grund för diskussionerna. Rum, redskap, relationer och repertoar. Utifrån dessa kommer framtidens undervisningsmiljöer- och metoder samt relationer till omgivningen och bredd och djup ämnesmässigt att diskuteras. En av dem som kommer tala vid konferensen är Carl Anders Säfström, professor i pedagogisk forskning.

– Jag kommer tala om läraren som ett uttryck för den näst intill omstörtande idén om att det inte är medfödda privilegier som skall bestämma din plats i samhället utan snarare din förmåga till att undervisas, säger Anders Säfström.

Kan du utveckla det?

– Att du tar din plats i samhällsgemenskapen genom utbildning och undervisning, och inte genom ärvda privilegier såsom kapital eller biologi. Denna ide är idag, ironiskt nog, ofta reducerad till en politisk position, snarare än en teoretisk. Jag kommer visa hur själva iden om var och ens möjlighet till ”undervisningsbarhet” är intimt förknippat med uppkomsten av pedagogisk teori, säger Anders Säfström.

Carl Anders Säfström är bosatt i Dublin där han arbetar som direktör för ett forskningscenter som heter Centre for Public Education and Pedagogy som finns vid Maynooth University. Han har sina rötter i Dalarna, på sin fars sida, och många vänner på högskolan.   

– Även om jag aldrig bott i Dalarna själv ser jag mycket fram emot att komma till Högskolan i Dalarna där jag har flera goda vänner.

Vad har du för tankar kring årets tema?

– Framtidens lärare har en allt viktigare roll i att medverka i att återta det publika rummet som ett rum för en pluralistisk samhällsgemenskap att komma till tals. Detta kommer jag hävda är ett åtagande som utgör själva grunden för vår lärargärning, allt sedan Sofisterna, säger Carl Anders Säfström. 

Senast granskad:
Senast granskad: