Anpassning och kommunikation allt viktigare för framtidens lärare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Framtiden för lärare i högre utbildning står i fokus under höstens stora NGL-konferens i Tällberg. En av många forskare på Högskolan Dalarna som kommer delta är Jonathan White och han tror det behövs flera förändringar för att hänga med i utvecklingen.
Jonathan White, lektor i ämnet engelska med forskningsprojekt inom forskningsprofilerna Interkulturella Studier samt Utbildning och Lärande.
Jonathan White, lektor i ämnet engelska med forskningsprojekt inom forskningsprofilerna Interkulturella Studier samt Utbildning och Lärande.

– Det kommer att bli mer och mer undervisning på distans, tror jag. Alla lärare måste fundera över pedagogiken så att kurser kan ges både på campus samt på distans. Detta kommer att kräva mer av oss som lärare, men också för stödpersonal för studenterna. Det kommer innebära mycket tanketid för oss alla för att identifiera hur vi bäst kan erbjuda en kurs på distans som har körts länge på campus, säger Jonathan White. 

Jonathan White är lektor i engelska på Högskolan Dalarna och han forskar inom både Interkulturella studier samt Utbildning och Lärande. Han håller också kurser i språkvetenskap och språkfärdighet samt handleder examensarbeten inom språkvetenskap och språkdidaktik.

Årets konferens fokuserar på framtidens lärare, vad tycker du om det?

– Frågan är ytterst relevant för professionen på samtliga nivåer, från förskolan till högskolan, särskilt när det gäller digitala verktyg. Vad detta innebär för pedagogiken är en central fråga som vi behöver fundera över, och därför är frågan väldigt viktigt.

Berätta om din forskning och varför den är viktig.

– Min forskning handlar mycket om kommunikation på distans. Jag forskar både inom språkvetenskap om hur vi kommunicerar i online sammanhang, men också inom språkinlärning och språkdidaktik. Jag har tittat lite på hur studenterna upplever språkundervisningen på Adobe Connect och de tyckte det var särskilt svårt att interagera med andra. Detta var mycket på grund av tekniska svårigheter, men särskilt på grund av pedagogiken. Som lärare måste man lägga upp kursen för att främja interaktion, tyckte studenterna, säger Jonathan White.

Vad har du för tillfället på gång?

– Jag håller på just nu med ett projekt om grammatiska normer. Det visar sig att studenterna tillåter mycket mer i talspråk och online än de gör i skriftspråk. Då kan vi dra slutsatsen att de har tillgång till olika grammatiska normer som tillämpas i olika sorts språkliga sammanhang. Forskningen är viktig just på grund av den arbetssituation lärarna befinner sig i nu, det vill säga att vi måste kunna anpassa våra kurser till distanstekniken, avslutar Jonathan White.

Senast granskad:
Senast granskad: