Fokus på framtidens lärare i nationell konferens - NGL2019

EN HELDAGS NÄTBASERAD KONFERENS DEN 16 OKTOBER.

Under  konferensen diskuterades vilka kunskaper och resurser som lärare i högre utbildning kommer behöva de närmsta åren.

TACK!

Konferensen arrangerades 16 oktober och vi vill tacka alla talare och deltagare för en givande konferens. Programmet kommer finnas kvar nedan som ett enkelt sätt att hitta presentationer och kontaktuppgifter till de som presenterade på konferensen. Länkar till presentationerna kommer uppdateras löpande.

Talare

Keynotespeaker:
Sylvi Vigmo, universitetslektor och doktor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet
NGL, Nästa generations lärande
Niklas Brinkfeldt, chef för NGL-centrum vid Högskolan Dalarna

Session 1:

Grading student generated content - Satish Patel, Umeå universitet - Hemsida

Filmed oral examinations - Emma Almingefeldt, Högskolan i Borås - Abstract - Film

The changing face of grammar norms - Jonathan White, Högskolan Dalarna

Keynotespeaker:
Peter Parnes, professor vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet - Presentationslänk

Session 2:

Hur kan vi genomföra virtuella studiebesök eller fältstudier med realtidskommunikation? - Jonas Bäckelin, Linköpings universitet - Padletlänk

DigCompEdu, Självvärdering digital kompetens för lärare, vidareutveckling av svensk version - Diana Stark Ekman, Johani Karonen och ANdreas Tilevik, Högskolan i Skövde - Länk 1 - Länk 2 - Länk 3

Vad kan regeringen göra för att förbättra de förutsättningar som lärosätena har att tillvarata digitaliseringens möjligheter? - Kjell H Nyman, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) - Presentationslänk

Session 3:

Lärares erfarenheter av flexibla lärandemiljöer inom svensk högre utbildning - Johanna Westerlund och Lotta Fröjdfeldt, Mälardalens högskola - Presentationslänk - Padletlänk

Academic Leadership and Governance of Professional Autonomy in Swedish Higher Education - Goran Puaca, Högskolan i Borås

Reflekterande samtal över undervisning i högre utbildning, med video som underlag - Eva Hansson, Högskolan i Halmstad - Länk

Avslutning av dagen

Kontakt

Senast granskad: