Högskoledagen
1 min läsning

Högskolan Dalarna välkomnar studie- och yrkesvägledare till årets högskoledag.

Datum: Den 5 februari 2020

Tid: 09.45-15.45
Plats: Mediehuset Falun, Biografen

Karta Mediehuset
Karta Biografen

Vid frågor, kontakta Hampus Stendahl

Program

09.45 – 10.00

Samling

10.00 – 10.15

Välkomna - Rektor Martin Norsell

10.15 – 10.45

Högskolans nya strategi - Prorektor Jörgen Elbe

10.45 – 10.50

Bensträckare

10.50 – 11.45

Programpunkt ej klar

11.45 – 13.00

Gemensam lunch - Dalasalen
13.00 – 14.00

Högskolan Dalarnas Medieutbildningar - Therése Herkules, Universitetsadjunkt

14.00 – 14.15

Stöd under studietiden - Högskolan Dalarnas studie- och karriärvägledare

14.15 - 15.00

Fika, frågor & rundvandring

15.00 - 15.30

Validering av reell kompetens på Högskolan Dalarna - Martina Carlsten, Valideringssamordnare

15.30-15.45 

Möjlighet att ställa frågor till studie- och karriärvägledarna

15.45

Avslut

Senast granskad: