Program 2020

Fou-Marknad Hälsa & välfärd genomförs i år över nätet. Ta del av 21 olika sessioner med 69 presentationer av studenters examensarbeten och dessutom ett antal presentationer av forskning inom Socialt arbete.

Seminariepass 1: 09.00 – 10.20

1. Psykisk ohälsa

Moderator: Marianne Spante

Zoom-rum 1

09.00 – 09.20 Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa.
Jennifer Eriksson & Angelina Brunk, Sjuksköterskeprogrammet
09.20 – 09.40 Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet av personer med psykisk sjukdom.
Viktor Vestberg & Gunilla Callenstad, Sjuksköterskeprogrammet.
09.40 – 10.00 Sjuksköterskans erfarenhet av att ge patienter med psykisk ohälsa omvårdnad på en akutmottagning.
Anna Cecilia Larsson & Jenny Mattson, Sjuksköterskeprogrammet.
10.00 – 10.20 Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa.
Frida Johansson & Sandra Richardson, Socionomprogrammet.

2. Våld I

Moderator: Susanne Gustafsson

Zoom-rum 2

09.00 – 09.20 Samhällsvåldets kontext- och karaktärsförändring.
Ann-Louise Haag & Josefin Nord, Socionomprogrammet.
09.20 – 09.40 Socialarbetares upplevelser av att arbeta med våldsutövande män.
Amelie Gustavsson & Isabella Bergström, Socionomprogrammet.
09.40 – 10.00 Våldet i skuggan: socialarbetares känslor om ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.
Arin Batti & Adam Jasmin, Socionomprogrammet.
10.00 – 10.20 Partnervåld – en arbetsgivarfråga? Kommunala enhetschefers uppfattning om arbetsgivarens roll och ansvar.
Sara Tångring & Fanny Åkerlund, Socionomprogrammet.

3. Nutrition

Moderator: Alexandra Eilegård

Zoom-rum 3

09.00 – 09.20 Sjuksköterskans kompetens inom nutrition ur ett omvårdnadsperspektiv.
Sara Persson & Yvonne Hogvall, Sjuksköterskeprogrammet.
09.20 – 09.40 Sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden av vuxna patienter med övervikt och fetma.
Dawoud Gulami & Lina Shawali, Sjuksköterskeprogrammet.
09.40 – 10.00 Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd för personer med övervikt och fetma.
Anna Gagge Lif & Krister Jansson, Sjuksköterskeprogrammet.
10.00 – 10.20 Omvårdnadsåtgärder vid Dysfagi – sjuksköterskans kunskap och intervention.
Emma Dahl & Josefine Gabrielsson, Sjuksköterskeprogrammet.

4. Egenvård

Moderator: Anne Friman

Zoom-rum 4

09.00 – 09.20 Fysisk aktivitet som kompletterande omvårdnadsåtgärd till personer med bröstcancer.
Karolina Holmén & Tina Hellström, Sjuksköterskeprogrammet.
09.20 – 09.40 Personers upplevelse av egenvård vid diabetes typ 2.
Therese Lundberg & Pernilla Resar, Sjuksköterskeprogrammet.
09.40 – 10.00 Patientens erfarenhet av att följa egenvård vid hjärtsvikt.
Hanna Ols & Amanda Mattsson, Sjuksköterskeprogrammet.
10.00 – 10.20 Patienters erfarenheter av yogans effekt som omvårdnadsåtgärd inom primärvården.
Frida Helin & Emma Backlund, Sjuksköterskeprogrammet.

5. Ungdomars tillvaro/övergrepp

Moderator: Eva Randell

Zoom-rum 5

09.00 – 09.20 Skolkuratorers erfarenheter av arbetet med hemmasittande högstadieungdomar.
Alexandra Sievertsson & Amanda Westman, Socionomprogrammet.
09.20 – 09.40 Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning: delaktighet, tillgänglighet och organisation.
Elin Lundblad & Elin Näsén, Socionomprogrammet.
09.40 – 10.00 Professionellas erfarenheter av sexuella övergrepp hos gymnasieungdomar.
Alice Persson & Johanna Kärrberg, Socionomprogrammet.
10.00 – 10.20 Ungdomar som prostituerar sig – Hur arbetar socialtjänsten med dessa ungdomar?
Michelle Nasrudin & Malin Söderlind, Socionomprogrammet.

Paus

Seminariepass 2: 10.40 – 11.40

6. Psykisk ohälsa: Suicid

Moderator: Jan Florin

Zoom-rum 1

10.40 – 11.00 Faktorer som påverkar omvårdnaden av den suicidala patienten.
Marion Ellaso & Tina Näs, Sjuksköterskeprogrammet.
11.00 – 11.20 Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta suicidnära patienter.
Anna-Karin Sjöblad Mogren & Jomana Almaghrabi, Sjuksköterskeprogrammet.
11.20 – 11.40 Upplevelse av god vård hos suicidnära patienter och deras vårdgivare.
Madeleine Fröbom & Lisa Janers, Sjuksköterskeprogrammet.

7. Profession: Sjuksköterska

Moderator: Marianne Spante

Zoom-rum 2

10.40 – 11.00 Faktorer i sjuksköterskeprofessionen som kan påverka patientsäkerheten.
Josefine Pellgaard & Jennie Lindberg Wahlén, Sjuksköterskeprogrammet.
11.00 – 11.20 Faktorer som påverkar vårdkvalitén i sjuksköterskans omvårdnadsarbete.
Gabriella Seemann & Rebecca Sundström, Sjuksköterskeprogrammet.
11.20 – 11.40 Evidens för mindfulness som stressreduktion hos yrkesverksamma sjuksköterskor.
Andreas Lindgren & Patrik Löf, Sjuksköterskeprogrammet.

8. Profession: Socionom

Moderator: Susanne Gustafsson

Zoom-rum 3

10.40 – 11.00 Vikten av en hållbar arbetsmiljö: socialarbetares arbetsmiljö utifrån Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell.
Mikaela Hallén & Erik Nyman, Socionomprogrammet.
11.00 – 11.20 Empatitrötthet bland socialarbetare.
Hero Ghasemlou & Kidane Kifle, Socionomprogrammet.
11.20 – 11.40 Utmattningssyndrom bland socialsekreterare: Chefers syn på utmattningssyndrom och psykosocial arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg.
Frida Vikström & Emma Grehn, Socionomprogrammet.

9. Svåra möten

Moderator: Anne Friman

Zoom-rum 4

10.40 – 11.00 Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patient med annan kultur.
Nadine Saulnier & Karin Persson, Sjuksköterskeprogrammet.
11.00 – 11.20 Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med kvinnor som genomför abort.
Maja Husén Hansson & Jonna Källström, Sjuksköterskeprogrammet.
11.20 – 11.40 Sjuksköterskans upplevelse av att anhöriga närvarar vid återupplivningsförsök.
Josefine Håll & Fredrik Andersson, Sjuksköterskeprogrammet.

10. Anhörigperspektiv

Moderator: Lisa Karlströms Rosell

Zoom-rum 5

10.40 – 11.00 Anhörigvårdare av personer med demens: upplevelser under vårdtiden.
Imane Ahmed-Dahmane & Monica Popescu, Socionomprogrammet.
11.00 – 11.20 Anhörigas upplevelse av palliativ hemsjukvård för närstående med cancersjukdom.
Matilda Nordström & Linn Backius, Sjuksköterskeprogrammet.
11.20 – 11.40 Anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid palliativ vård.
Martina Högvall & Maria Dragsten, Sjuksköterskeprogrammet.

Längre paus

Seminariepass 3: 12.40 – 14.00

11. Psykisk ohälsa hos unga

Moderator: Eva Randell

Zoom-rum 1

12.40 – 13.00 Psykisk ohälsa hos ungdomar – utifrån kuratorers perspektiv.
Alva Larsson & Pia Sjödin, Socionomprogrammet.
13.00 – 13.20 Förebygga psykisk ohälsa hos unga? yrkesverksammas erfarenheter och tankar om insatser.
Matilda Björk & Anna Björklund, Socionomprogrammet.
13.20 – 13.40 Socialarbetarens bemötande av ungdomar med psykisk ohälsa.
Rogina Tawfik & Samina Begum, Socionomprogrammet.
13.40 – 14.00 Kampen mot klockan! Hur de långa väntetiderna påverkar barn och unga inom psykiatrin.
Isabelle Andersson & Malin Damberg Larsson, Sjuksköterskeprogrammet.

12. Våld II

Moderator: Thomas Strandberg

Zoom-rum 2

12.40 – 13.00 Varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer: Professionellas uppfattningar och arbete.
Sally Fatoohi & Nadine Koch, Socionomprogrammet.
13.00 – 13.20 Äldre kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer.
Emma Holmberg & Hannah Hedström, Socionomprogrammet.
13.20 – 13.40 Varför är du så arg? En fallstudie av mordet på en ung kvinna.
Bettina Lind & Sofia Östlund, Socionomprogrammet.
13.40 – 14.00 Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvård.
Jesper Åqvist & Lovisa Soreby, Sjuksköterskeprogrammet.

13. Föräldraperspektiv

Moderator: Lisa Karlströms Rosell

Zoom-rum 3

12.40 – 13.00 Föräldrars upplevelse av omvårdnad när deras barn vårdas på sjukhus.
Josefin Söderberg & Sanna Fredheim, Sjuksköterskeprogrammet.
13.00 – 13.20 Föräldrars upplevelser av omvårdnaden då barn vårdas inom somatisk slutenvård.
Michaela Forslund & Anita Shiasi arani, Sjuksköterskeprogrammet.
13.20 – 13.40 Föräldrars upplevelse av delaktigheten och deras barns omvårdnad vid inneliggande vård.
Anna Tholén & Linda Kling, Sjuksköterskeprogrammet.
13.40 – 14.00 Familjers upplevelser av den fysiska vårdmiljön på pediatrisk vårdavdelning.
Karin Calder & Jejja Åberg, Sjuksköterskeprogrammet.

14. Stigma och bemötande

Moderator: Sandra Saade

Zoom-rum 4

12.40 – 13.00 Patienters upplevelser av att bära på multiresistenta bakterier.
Sandra Israelsson och Therese Mickelsson, Sjuksköterskeprogrammet.
13.00 – 13.20 Stigmatiseringens inverkan på personer med diabetes typ 2.
Lydia Sundin & Madeleine Thalin, Sjuksköterskeprogrammet.
13.20 – 13.40 Faktorer som påverkar sjuksköterskors förhållningssätt till vård av patienter med HIV.
Dorna Bonyadi, Sjuksköterskeprogrammet.
13.40 – 14.00 Hiv-patienters erfarenheter av somatisk vård.
Sara Eriksson, Sjuksköterskeprogrammet.

15. Palliativ vård

Moderator: Marianne Spante

Zoom-rum 5

12.40 – 13.00 Att vårda nära döden.
Sara Dahlman & Elin Helm, Sjuksköterskeprogrammet.
13.00 – 13.20 Symtomlindrande omvårdnad vid palliativ vård hos patienter med en kronisk obstruktiv lungsjukdom.
Sandra Vestman & Emilie Andersson, Sjuksköterskeprogrammet.
13.20 – 13.40 Livskvalitet hos palliativa patienter utifrån sjuksköterskans perspektiv.
Jessica Kullberg & Marika Hedgårds, Sjuksköterskeprogrammet.

16. (Utgått) Folkhälsa och livsstil 

Moderator: Inger Lundberg

 

13.00 – 14.00 Presentationer om globala och nationella folkhälsomål.
Grupper av studenter i termin 2, Sjuksköterskeprogrammet.

Paus

Seminariepass 4: 14.10 – 15.10

17. Integration

Moderator: Eva Randell

Zoom-rum 1

14.10 – 14.30 Etablerade invandrares perspektiv på integration: upplevelser av integrationsprocessen.
Hasibullah Aziz & Rivan Alsayiegh, Socionomprogrammet.
14.30 – 14.50 Invandrarskap i Sverige: andra generationens invandrares erfarenheter av hinder och möjligheter på arbetsmarknaden.
Husna Milli & Atousa Safari, Socionomprogrammet.
14.50 – 15.10 Upplevelser av identitetsutveckling hos ensamkommande pojkar från Afghanistan.
Ali Sina Hakimi & Quassem Suaed Khoja Zade, Socionomprogrammet.

18. Demens

Moderator: Marianne Spante

Zoom-rum 2

14.10 – 14.30 Omvårdnadspersonalens riskaversion kontra vårdtagares autonomi på demensboenden – vad präglar verksamheten?
Jerry Norlin & Tobias Karlsson, Socionomprogrammet.
14.30 – 14.50 Sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom.
Tommie Ohtamaa & Jennie Gustafsson, Sjuksköterskeprogrammet.
14.50 – 15.10 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att bedöma och lindra smärta hos personer med demens.
Emil Hansson & Reza Heidari, Sjuksköterskeprogrammet.

19. Makt och roller

Moderator: Thomas Strandberg

Zoom-rum 3

14.10 – 14.30 Genusperspektiv inom biståndshandläggning: En förutsättning för jämställda bedömningar?
Emma Wesström & Miranda Sjöberg, Socionomprogrammet.
14.30 – 14.50 Frivårdsinspektörens tvådelade roll: bemöta klienter utifrån ett professionellt alternativt privat förhållningssätt.
Emma Boström & Amilia Danielsson, Socionomprogrammet.
14.50 – 15.10 Mellan makt och stöd: enhetschefers upplevelser om makt och stöd i rehabsamtal.
Susanne Strobl & Anders Palm, Socionomprogrammet.

20. Personcentrerad vård

Moderator: Jan Florin

Zoom-rum 4

14.10 – 14.30 Patienters erfarenheter av personcentrerad vård inom somatisk vård.
Jennie Molin Andersson & Kristina Andersson, Sjuksköterskeprogrammet.
14.30 – 14.50 Personcentrerad vård för personer med demenssjukdomar: Utifrån sjuksköterskans upplevelser.
Sofia Edman Törnborg & Alexandra Hellberg, Sjuksköterskeprogrammet.
14.50 – 15.10 Att leva med en påse på magen: personers upplevelse av att leva med stomi.
Sundari Alström & Oline Pettersson, Sjuksköterskeprogrammet.

21. Professionell bedömning

Moderator: Sandra Saade

Zoom-rum 5

14.10 – 14.30 Sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera sepsis inom slutenvården.
Linda Laurén & Rebecca Rudner, Sjuksköterskeprogrammet.
14.30 – 14.50 Metoder för att identifiera sköra äldre på en akutmottagning.
Jennifer Winther & Johanna Grahn, Sjuksköterskeprogrammet.

Slut på konferensen

Utvärdering

Fyll gärna i vår korta enkät om hur du upplevde vår digitala konferensen.

Gå till utvärderingen

Senast granskad: