Workshop om brukarinflytande och delat beslutsfattande

Workshoppen vänder sig främst till forskare, profession och ledning i vård och socialtjänst samt brukar- och närståenderepresentanter.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

Arrangerat av: Forskningscentrum för KunskapsImplementering och PatientSäkerhet, Professor Lars Wallin, omvårdnad, och Gästprofessor Ulla Karin Schön, Högskolan Dalarna.

Anmälan för att delta görs via e-post (se nedan) till Lena Pettersson senast den 25 november. Zoom-länk skickas till de som anmäler sig.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad