Forskningsseminarium

Inställd: Workshop om brukarinflytande och delat beslutsfattande

Workshoppen vänder sig främst till forskare, profession och ledning i vård och socialtjänst samt brukar- och närståenderepresentanter.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun

Ansvariga/Presentatörer: Forskningscentrum för KunskapsImplementering och PatientSäkerhet, Professor Lars Wallin, omvårdnad, och Gästprofessor Ulla Karin Schön, Högskolan Dalarna.

Denna workshop är inställd men kommer organiseras på nytt längre fram.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad