Forskningsseminarium

Workshop om brukarinflytande och delat beslutsfattande

Workshoppen vänder sig främst till forskare, profession och ledning i vård och socialtjänst samt brukar- och närståenderepresentanter.
Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C339

Ansvariga/Presentatörer: Forskningscentrum för KunskapsImplementering och PatientSäkerhet, Professor Lars Wallin, omvårdnad, och Gästprofessor Ulla Karin Schön, Högskolan Dalarna.

Program kommer!

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad