Forskningsseminarium

INSTÄLLD: Workshop om brukarinflytande och delat beslutsfattande

Följande workshop är inställd.
Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Lugnet, Falun
Lokal: C339
Sista anmälningsdag:

Workshoppen vänder sig främst till forskare, profession och ledning i vård och socialtjänst samt brukar- och närståenderepresentanter.

Ansvariga/Presentatörer: Forskningscentrum för KunskapsImplementering och PatientSäkerhet, Professor Lars Wallin, omvårdnad, och Gästprofessor Ulla Karin Schön, Högskolan Dalarna.

Här kan du läsa inbjudan.

Program kommer!

Vill du delta? Anmälan sker senast 15 april till Lena Pettersson

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62