Workshop med Språkstödet: Grundläggande muntlig presentationsteknik

Muntliga presentationer utgör en viktig del av studierna i din utbildning. Under denna workshop kommer du att få praktiska råd för att hjälpa dig att hålla tydliga och intresseväckande presentationer.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 15:00
Plats: Zoom
Sista anmälningsdag:

Anmäl dig senast fredagen den 19 mars kl. 15.00 via e-post till Karolina Pettersson kpt@du.se

Zoom-länk skickas med bekräftelsen på anmälan.