Workshop: Hur kan Högskolan Dalarna bidra till Borlänges mål att bli klimatneutrala 2030?

Kommande RECAST-seminarium kommer att genomföras i samarbete med innovationsteamet för Klimatneutrala Borlänge. Tillsammans diskuterar vi idéer för hur högskolan kan ta en mer aktiv roll i arbetet!
Datum: , kl 13:30 - 16:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Rum 330

Workshoppen kommer att hållas på engelska, med undantag för gruppdiskussioner som kommer att ske på både engelska och svenska.

Mer information och program för workshoppen

Senast granskad: