Webbinarium: Jämställdhet i utbildningen - utmaningar och möjligheter

Välkommen till webbinarium med temat Jämställdhet i utbildningen - utmaningar och möjligheter.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Zoom

I högskolelagen 5§ står det att: "I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas." I det systematiska kvalitetsarbetet förväntas lärosäten säkerställa att "jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande."

Men vad är det egentligen vi ska försöka uppnå? Hur kan detta arbete gå till i praktiken? Och hur kan vi tänka kring utbildningar som inte verkar ha något med jämställdhet att göra? Dessa frågor försöker vi bringa klarhet i under den här konferensen. Erfarenheter från olika delar i sektorn ger sin syn på saken och delar praktiska exempel på hur arbetet kan bedrivas.

Målgruppen är personer med ansvar för grundutbildning, utbildningsledare, programstudierektorer, lärare, pedagogiska utvecklare, men alla intresserade är välkomna att delta.

Webbinarium via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/64361295598
(Ingen anmälan krävs).

Program

9.45 - 10.00: Tillträde till zoomrummet. Anslut gärna i god tid.

10.00 - 10.10: Webbinariet inleds.

10.10 - 10.30: Thomas Öst och Ellinor Alvesson, utredare Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Jämställdhet som kvalitet - hur jämställdhetsperspektivet bedöms i lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar.

10.30 - 10.50: Felicia Garcia, pedagogisk utvecklare, Örebro universitet.
Att integrera genus och jämställdhet i högre utbildning. Och finns det ett genus- och jämställdhetsperspektiv på allt?

10.50 - 11.00: Paus.

11.00 - 11.45: Exempel på hur vi kan jobba.

Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg Malmö universitet.
Genus- och normmedvetenhet i polisutbildningen. Om att integrera jämställdhet i ett nytt utbildningsprogram.

Anders Lindén, universitetsadjunkt, Örebro universitet.
Macho-normen i byggbranschen ska brytas! Så integreras jämställdhet och maskulinitetsfrågorna i byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet.

Nina Thelander, prodekan lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet.
Integrering av jämställdhet i lärarutbildningen.

11.45 - 12.00: Frågestund med talarna.

Konferensen genomförs i samarbete mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads Universitet, Linköpings Universitet, Mälardalens Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Örebro Universitet.