Disputation

Veronica Sjöberg försvarar sin avhandling

Veronica Sjöberg disputerar i ämnet vårdvetenskap med avhandlingen "eVIS – A digital support for physical activity in patients with chronic pain”.

Datum: , kl 09:30
Plats: Campus Falun
Lokal: FÖ 5

Delta digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/j/67250626577 

Respondent

Veronica Sjöberg, doktorand, Högskolan Dalarna

Opponent

Pernilla Åsenlöf, professor, Uppsala universitet

Betygsnämnd

  • Anders Raustorp, professor, Göteborg universitet
  • Malin Tistad, docent, Högskolan Dalarna
  • Iben Axén, docent, Karolinska Institutet

Ersättare betygsnämnd

Johan Borg, docent, Högskolan Dalarna

Ordförande

Renée Flacking, professor, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Linda Vixner, docent, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap
Senast granskad: