Växel och reception i Falun och Borlänge stänger kl.14.30 p.g.a. personalmöte

Växel och reception i Falun och Borlänge stänger kl.14.30 p.g.a. personalmöte.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum:
Plats: Falun och Borlänge