Växel och reception i Falun och Borlänge stänger kl.14.30 p.g.a. personalmöte

Växel och reception i Falun och Borlänge stänger kl.14.30 p.g.a. personalmöte.

Händelsen har passerat

Datum:
Plats: Falun och Borlänge
Senast granskad: