Vårterminen 2019 slutar

Vårterminen slutar den 9 juni (v. 23) 2019.
När?
Söndag