Forskningsseminarium

Varför söker äldre personer akutsjukvård? Betydelsen av kontextuella faktorer, vård och omsorg, hälsa och sociala relationer.

Mahwish Naseer, doktorand i vårdvetenskap, håller sitt kappaseminarium där hon presenterar och diskuterar kring betydelsen av kontextuella faktorer, vård och omsorg samt hälsa och sociala relationer när äldre vuxna söker akutsjukvård.
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Jerusalem och Zoom

Titel: Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations.

Presentatör: Mahwish Naseer, doktorand i vårdvetenskap.

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: