Forskningsseminarium

Värdigt liv och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden: Äldre personers uppfattningar och erfarenheter

Charlotte Roos, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin individuella studieplan om äldre personers uppfattningar och erfarenheter kring hur de kan ha ett värdigt liv och välbefinnande när de bor inom vård- och omsorgsboenden.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Zoom

Presentatör: Charlotte Roos

Titel: Promoting living in dignity and with a sense of well-being: Experiences and perceptions of older people living in residential care facilities (Individual Study Plan)

Delta digitalt via Zoom.