Välkommen till höstens första digitala EnergiCafé!

Torsdag 8 oktober, 15:05-16:00, anordnar Högskolan Dalarna, EnergiKompetensCentrum och Byggdialog Dalarna i samverkan med Energimyndigheten en Paneldebatt om hur ventilationens kvalitet påverkar Coronarisken.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:05 - 16:00
Plats: Digitalt

I debatten medverkar:

  • Anders Johansson, Hygienläkare Region Västerbotten, Överläkare, Ordförande Svenska Hygienläkarföreningen. Har ledande kunskap om fastigheter för sjukvård.
  • Carl-Johan Fraenkel, överläkare och specialist i infektionsmedicin och vårdhygien vid Skånes Universitetssjukhus. Forskar inom aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola.
  • Stefan Lysen, lokal företagare inom ventilation och luftrening. Luvian arbetar mycket med kontinuerliga mätningar av inomhusluftens kvalitet.
  • Jonn Are Myhren, Docent, leder byggforskningen och byggutbildningarna vid Högskolan Dalarna. Medverkar i många konkreta fastighetsutvecklingsprojekt.

Debatten fokuserar på att hindra spridning av coronavirus, som en del av att skapa inomhusmiljöer som är bättre för hälsa och välbefinnande.
Energimässigt är det viktigt att förstå vad som är hälsosamt respektive olämpligt för dem som vistas i lokalerna för att kunna välja lämpliga produkter och systemlösningar som ger möjlighet styra ventilationen och belysningen på behovsanpassade sätt.

Denna paneldebatt är första delen i en serie med tre EnergiCaféer:
8/10 om luftkvalitet, 22/10 om ljus och belysning och 5/11 om ljud och buller. En bakgrund är att Länsstyrelsen i Dalarna har arrangerat seminarier, om inomhusmiljöns betydelse, för kommunerna i Dalarna.

Information och anmälan

https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/energicafe-13/