Välkommen till EnergiCafé med digital paneldebatt

28 april, klockan 15.05 - 16.00 anordnar Högskolan Dalarna (EnergiKompetensCentrum) och Byggdialog Dalarna en paneldebatt med temat "Tips för omställning till hållbar belysning".
Händelsen har passerat
Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Digitalt

Bakgrunden till denna paneldebatt är att dagens kunskap om vårdrelaterade och pedagogiska utvecklingsmöjligheter i kombination med LED-lampor och styrteknik ger väsentliga förbättringsmöjligheter. Humanas satsning på hemliknande belysning för äldreboenden, Malmös och Erikslundsgymnasiets satsning på Human Centric Lighting och tidigare EnergiCaféer visar att det idag är relativt enkelt och totalt sett ekonomiskt att satsa på mänskligt bättre belysning. Behovsanpassad ljusdesign är intressant för att förbättra inomhusmiljön för unga, gamla och personal; på förskolor, skolor och äldreboenden.


Läs mer och anmäl dig via: byggdialogdalarna.se/kalendarium/energicafe-17