Välkommen till EnergiCafé med digital paneldebatt

15 april, klockan 15.05 - 16.00 anordnar Högskolan Dalarna (EnergiKompetensCentrum) och Byggdialog Dalarna en paneldebatt med temat "Drömmen om hållbara transporter och e-handelslogistikens bistra verklighet".
Händelsen har passerat
Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Digitalt

Handeln lider ekonomiskt. Distributionsföretagen rankas rekordlågt av konsumenterna. Konsumtionssamhället och dess transporter pekas ut som ett hot mot mänskligheten. Men e-handeln befinner sig mitt i det glada 20-talet.

Frågan vi ställer oss är kan e-handeln bli hållbar? Och i sökandet efter ett svar så fokuserar vi på distributionssystemet och aktörernas drömmar, verklighet och bevekelsegrunder.

Kenneth Carling, professor i mikrodataanalys, tar avstamp i högskolans omtalade studier av den sista milens miljöbelastningar och leder en paneldebatt med:

  • Annica Roos, Trafikverket
  • Mattias Norling, verksam i logistikbranschen
  • Maria Melkersson, Trafikanalys
  • Niklas Rudhom, HUI handelsanalys
  • Johan Heier, Högskolan Dalarna energiutbildningar

Debatten tar upp transportfrågor som också är väsentliga för byggbranschen och anknyter till den digitala konferensen Basindustrins fossilfria transporter.

Anmälan via https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/energicafe-16/