Välkommen till EnergiCafé med digital Paneldebatt

5 november, klockan 15.00 - 16.00 anordnar Högskolan Dalarna (EnergiKompetensCentrum) och Byggdialog Dalarna i samverkan med Energimyndigheten en Paneldebatt om frågan hur kan vi skapa sådana ljudmiljöer att elever och lärare hör varandra och mår bra?
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Digitalt

I debatten medverkar:

  • Marie Ungheden, Skolorna i Stockholm, berättar om hur SISAB arbetar med ljudfrågor inomhus för att elever och lärare skall höra varandra och må bra.
  • Lennart Nilsson, LN Akustikmiljö berättar om hur man tillsammans med SISAB arbetar för att undvika att störande buller skall uppkomma genom att reducera ljudemissionen från sådant som riskerar att bullra.
  • Emilie Stroh, Med. Dr, Arbets- och miljömedicin, Ljudmiljöcentrum, Lunds Universitet, berättar om erfarenheter kring hur barn påverkas av olika ljudmiljöer.
  • Helena Lindberg Ringlund, Skolsköterska, Avesta kommun, berättar om de konkreta förbättringar av undervisningen och elevhälsan som Avesta har uppnått genom att ljudsanera.
  • Dag Glebe, Tekn. Dr Akustik, Forskningsledare ljud, RISE, sammanfattar varför systemaspekter och kunskap om upplevelser är viktigt när man diskuterar akustik, liksom att inte glömma positiva aspekter som musik, röster och naturljud.

Digital paneldebatt där målet med presentationerna och samtalet är att kortfattat och enkelt förklara vad som är viktigt för att elever och lärare skall höra varandra, hur de påverkas av olika slags ljud och vad det är som gör att olika ljud uppkommer, fungerar och sprids i förskolor och skolor.

Anmälan via https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/energicafe-15/