Välkommen till EnergiCafé med digital Paneldebatt

22 oktober, klockan 15.05 - 16.00 anordnar Högskolan Dalarna (EnergiKompetensCentrum) och Byggdialog Dalarna i samverkan med Energimyndigheten en Paneldebatt om belysningens variation påverkar hälsan och välbefinnandet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:05 - 16:00
Plats: Digitalt

I debatten medverkar:

  • Kristoffer Andersson, utvecklingschef Odalen Fastigheter, presenterar sina erfarenheter från Humanas ledande satsning på dynamisk belysning för äldreboenden. I samverkan med Jonas Lindahl, Ljusdesign, Patric Pierrou, Midroc och Per Vesterlund, teknikexpert.
  • Marie Elf, professor i omvårdnad. Fokuserar på vårdmiljöns inverkan på hälsa och välbefinnande. Specialist på personcentrerad vård.
  • Per Nylén, docent Arbetsmiljöverket. Redogör för verkets bindande krav på att belysningen ska anpassas till varje enskild arbetstagares behov, utifrån synförmåga och arbetsuppgifter.
  • Lennart Carlsson, fastighetsförvaltare, presenterar erfarenheter från den upphandling av Human Centric Lighting som Hushagen gjort för Erikslundsgymnasiet i Borlänge. 
  • Mattias Hallberg berättar om ambitionen för den nya butik för kvalitets-LED som Lampshopen nu öppnar i Falun.

Introduktionerna kommer att visa exempel på intressant nytänkande, vad ledande aktörer gör för att dra större nytta av dagens möjligheter och för att undvika de risker som finns med LED-belysning.

Ambitionen med paneldebatten är att bygga medvetenhet om hur viktigt det är att dynamiskt anpassa ljuset till människors varierande behov. Illustrationerna visar hur man kan komma bättre igång med att börja ta större mänsklig nytta av ljusdesign och den nya teknikens möjligheter. Vi vill skapa öppningar för personer som vill få saker att hända.

Anmälan via https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/energicafe-14/