Forskningsseminarium

Validering av eVIS (eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta) för patienter som deltar i multimodal smärtrehabilitering – ett värdefullt steg för systematisk utveckling av en ny intervention

Veronica Sjöberg, doktorand i vårdvetenskap, presenterar sitt manus kring validering av instrumentet eVIS (eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta) som kan bli ett värdefullt steg för systematisk utveckling av en ny intervention för patienter som deltar i multimodal smärtrehabilitering.
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: Content validity and clinical feasibility of the eVIsualisation (eVIS) of physical activity and pain intervention for patients living with chronic pain

Presentatör: Veronica Sjöberg

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: