Forskningsseminarium

Vad är viktigt för att uppleva värdighet och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden? Äldre personers erfarenheter och uppfattningar

Charlotte Roos, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin avhandling i ett kappaseminarium.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: What is important to experience dignity and well-being in residential care facilities? Perceptions and experiences of older persons.

Presentatör: Charlotte Roos

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: